VM 1974

Fj, Boris Kuznetsov (URS) - Ove Lundby (BK Örnen) 1974-08-21, Havanna, CUB, Resultat KO 1
Kommentar: 1/16