Förklaringar på svenska

Enskilda boxare hittas antingen via alfabetsregistret (via förnamn), under specifik tävling (OS, EM, landskamper etc) eller med hjälp av sökfunktionen.

Du behöver inte känna till hela namnet när du söker, det räcker med för eller (del av) efternamn. Se dock till att stava rätt. Det går även att söka på datum och klubbar i sökfunktionen. Utländska boxare kan sökas per nation. Tänk på att exempelvis Sovjetunionen blev Ryssland, Östtyskland förvandlades till Tyskland. De och andra liknande fall måste sökas för sig. 

Inom amatörsamfundet har man varit mycket innovativ vad gäller olika tävlingstermer, men för enkelhetens skull har jag sammanfört samtliga matcher som slutat i förtid, undantag KO eller Disq, under kategorin TKO. Dit hör alltså de matcher som slutat på avbrutet, uppgivet, skada, RSC, RSCH, RSCO och liknande. Denna redovisningsprincip är också något som det internationella boxningsförbundet, AIBA, har beslutat införa med början år 2013. Begreppet TKO fanns inte (officiellt) dessförinnan inom amatörboxningen. 

Resultat där poängsiffrorna saknas återges enligt engelsk praxis. W = poängvinst, L = poängförlust, D = oavgjort, ND = utan domslut, Dsq = diskvalificering, w.o. = walk over. W 3 utläses som poängseger efter tre ronder.

De klassiska vikterna noteras (F)lugvikt, (B)antamvikt, (Fj)ädervikt, (L)ättvikt, (W)eltervikt, (M)ellanvikt, (LT) lätt tungvikt, (T)ungvikt. I boxningens barndom fanns även (TT) tung tungvikt. År 1950 tillkom (LW) lätt weltervikt och (LM) lätt mellanvikt. Senare även (My)ggvikt, (LF) lätt flugvikt och (ST) super tungvikt. Idag anges vikten i kilo.

RINGSIDE är öppet för alla boxare, även de som bara gått en match. I namnfältet som fälls ut till vänster återfinns bara de mer meriterade eller lokalt kända svenska boxarna. Listan skulle annars bli oöverskådlig. Övriga svenska pugs och utländska motståndare söks enligt beskrivning ovan. 

Till vänster i matchlistorna finns en räknare. Den ger antalet inlagda matcher i läsande stund. Räknaren skall inte uppfattas så att match nr 5 i verkligheten är nr 5. Det vet vi först då samtliga matcher är noterade och antalet är rödmarkerat. När resultatlistorna anses kompletta för respektive boxare markeras de med rött under namnet – exempelvis 30 (17-13, 1 KO)

Till ”Landskamper” räknas endast det reguljära nationsutbytet. Där ingår inte Landslaget vs Pressen, Landslaget vs Utmanarna och liknande. De bör betraktas som uttagningsmatcher inför de riktiga landskamperna. Ej heller ingår B-kamper eller junior- och ungdomsutbyten nationer emellan. De registreras dock under respektive boxare.

Datering kan ibland vara problematiskt. Det gäller i synnerhet vid internationella turneringar. Osäker matchdag visas med en asterisk efter själva datumet, exempelvis 1985-05-05*.

Nationsförkortningarna följer Internationella Olympiska Kommitténs landskoder.

Det internationell förbundet har infört en terminologi som strider mot den svenska traditionen. Ungdom har blivit juniorer och juniorer har förvandlats till ungdom. För att jämförelser över tid ska vara möjliga följer jag tidigare svensk praxis.