OS 1912 Stockholm

Boxningen ströks från OS-programmet 1912 i Stockholm. 
Programpunkten utgick trots att Storbritannien och USA ville ha boxningen kvar. Boxningen hade funnits med såväl 1904 (St. Louis, USA) som 1908 (London). 


Enligt den officiella motiveringen saknade arrangörerna kunskap om boxning eftersom sporten inte utövades i Sverige. Det var naturligtvis inte sant. Det hade boxats i flera år, fr.a. i Stockholmsområdet. Vid tidpunkten fanns det också flera boxningsinstitut i huvudstaden. 
Sanningen är den att det var fel sorts människor som idkade boxning. De flesta kom från arbetarklassen och tillhörde helt andra kretsar än de militärer, adelsmän och "fint" folk som styrde och ställde inom idrotten. Den olympiska kommittén ville helt enkelt inte ha med boxarna att göra.


Det förekommer även en felaktig uppgift, spridd på internet, att boxningen skulle ha varit förbjuden i Sverige vid tidpunkten. Det var den inte!


Sedan är det en liten historisk ironi att svenskarnas intresse för pugilism ökade p.g.a. Stockholmsolympiaden. Med det är en annan historia...


//CF