World Boxing - pirater på drift

Under mycket buller lanserades utbrytarorganisationen World Boxing (WB). De har nyligen haft sin första kongress. 
Den måste ha varit en enorm besvikelse för organisationen. De påstår sig ha 27 nationer med sig, men det finns ingen förteckning på medlemsstaterna. Där återfinns Argentina, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Brasilien, Finland, Panama, St Kittis&Nevis, Sverige, Tjeckien, Nederländerna, Vanuatu och USA. De flesta liksom Sverige småhandlare i branchen. 


Jämför med IBA som har 186 nationella förbund bakom sig. 


På WB:s kongress försökte den mediekåte ordföranden Pax Sjöholm bli allt från ordförande till ledamot, men rörelsen ville inte ha honom. Det måste kännas bittert eftersom han tjänstgjort som någon slags torped för WB. Sak samma för Karin Mattsson. Tummen ner. Däremot blev Susanne Kärrlander invald i styrelsen. Hon vann sina sporrar i AIBA (nuvarande IBA) och är kanske känd därifrån. 


En holländare besegrade en amerikanska i ordförandevalet. Det måste vara en taktisk miss av stora mått. USA var den första organisation att bryta med IBA. Nu kontrollerar de inte ens WB. Det bäddar för spännande konflikter framöver.


När detta skrivs pågår IBA Junior World Boxing i Jerevan, Armenien. 51 nationella förbund deltar med 357 boxare. 


Från Europa medverkar tjugo nationer. Det mest intressanta inslaget är Ryssland. 
Notabelt bland övriga är Danmark, Tyskland, Ungern, Irland, Polen, Rumänien, Serbien och Spanien. 
NATO/EU:s krigs- och bojkotthets fann alltså inget gehör här. 
Ryssland har största truppen på plats, 26 pugs, tillsammans med Indien och Kazakstan. 


Man kan lugnt säga att WB, och därmed också svensk boxning, traskar i uppförbacke. 


Christer Franzén