Serverbyte för RINGSIDE

Det blev till slut nödvändigt med ett serverbyte. Innehållet på RINGSIDE var alltför stort och besökarna allt för många för att den tidigare servern skulle orka med. Den nya skall enligt uppgift klara av 10 000 besökare samtidigt, så den skall förhoppningsvis räcka till...


Dock, vid serverbyte brukar en del illustrationer/foton "försvinna", likaså brukar det uppstå några brutna länkar. Meddela mig om du upptäcker något dylikt fallisemang. 


Fortsatt varmt välkomna till en ny säsong med RINGSIDE.


//CF