SBF:s nya styrelse? HJÄLP!

Tänk backhoppning, tänk utomhushandboll, tänk nordisk kombination och ni betraktar boxningens framtid.


Svensk boxning tynar bort. Jag betvivlar att sporten kommer att finnas kvar om 10–15 år. Anledningen till detta har såväl en objektiv som en subjektiv sida för att tala med Karl Marx. Objektiv i den mening att den svenska strukturomvandlingen gick hårt fram mot boxningen. Tidigare var utövningen i det närmaste strikt arbetarklasscentrerad. På varje ort där det fanns en industri, såg, varv, gruva etc. fanns det en boxningsklubb och boxningen var socialt förankrad på orten. I dag har boxningen främst blivit en utövning för invandrare och har på så sätt förlorat sin historiska bas. Jag skall återkoppla till detta i en längre artikel framöver.


Till den subjektiva sidan hör valet av ledande personer. Med en sömngångarlik förmåga har förbundet genom åren haft en närmast ofattbar talang att välja de minst lämpliga kandidaterna till olika styrelseposter. Antalet SM-guld ansågs tidigare vara en tung merit för någon att hamna i styrelsen. Hur nu ett gott arbete i ringen är liktydigt med en förmåga att driva och utveckla en organisation? Idag är det lite andra kriterier som anses maximera utsikten till en förtroendepost.


Inför årets val av styrelse bli man beklämd. Den finns ingen som har presenterat något slags handlingsprogram för svensk boxning. Bara en av kandidaterna har bemödat sig, men det har mest blivit en slags önskelista. Valfläsk och frasvåfflor, om man vill vara elak, därför att det inte finns en enda stavelse om hur det skall gå till. Fler kommittéer tycks vara lösningen från ett skånskt perspektiv. Brrr! Han har ändå suttit i styrelsen. Gjort vaddå?


Hos de övriga finns det finns inte ens ett utkast med vanligaste flosklerna. Istället för program har vi en ledamot som i politisk korrekt anda vill ”minska det grova våldet.” Jovisst, men vad har det att göra med att förädla SBF och svensk boxning?! En annan ledamot vill ”behålla vår status nationellt och internationellt.” På vilken planet har hen varit de senaste decennierna? Vilken ”status” har svensk boxning nationellt och internationellt? Den är upplysningsvis mindre än ingen. Någon slags verklighetsförankring bör vi väl ha rätt att begära av en styrelseledamot.


Representanten från Gävle har suttit i åtskilliga styrelser genom åren. Har ingen frågat hen vad hen egentligen har gjort under alla dessa år? Bortsett från att administrera startböcker, platt intet, såvitt jag förstår. Men, det är klart, det är trevligt att få vara med, men är hens medverkan något positivt för svensk boxning?


Den nya ordföranden är fylld av självförhärligande. Många, många ord om hur duktig hen är. Dock inget om hur hen tänker sig framtiden för svensk boxning. Hur skall organisationens resultat förbättras och utvecklas? Hur skall den finansieras? Hur skall tränarkåren göras bättre? Det är svensk boxnings riktigt svaga punkt. De och andra viktiga frågor får vi inte några svar på.


Dessvärre består den nya styrelsen av inavel. Valberedningen borde sökt sig bortom boxningens domäner. Försökt värva handlingskraftigt folk med ambitioner och vyer. Svensk boxning är i behov av en total helrenovering. Den behöver nya friska krafter och de borde rekryteras externt från politik, finans, reklam, jurist- och annan näringsverksamhet. Personer som inte är uppfödda i ankdammen. Krafter med kreativa lösningar. Begåvningar som tänker utanför den politiskt korrekta inhägnaden och som förmår produktutveckla verksamheten.


Personer som förstår att satsa mindre tid och kraft på vår tids nya religiösa evangelium - värdegrunder - och mer på kärnverksamheten.


Det kommer inte att hända. Dessvärre. Så spiralen fortsätter att snurra utför...


//CF