SBF - rekordstort underskott - 2,5 mille!!!

Verksamhetsårets resultat minus 2 568 065. 


Vad säger medlemmarna om styrelsens lättsinniga ekonomiska politik?


//CF