Rosengren tutar reträtt

Omedelbart efter Fridas match föreslog jag att en oberoende kommission snarast måste tillsättas för att klarlägga vad som hänt före, under och efter matchen. En sådan kunde lämpligtvis ha letts av Riksidrottsförbundet. Det fanns många frågor att finna svar på. Någon oberoende utredning blev det inte. Istället valde Svenska Boxningsförbundets Prokommission (PK), med Björn Rosengren i spetsen, polisens modell – att utreda sig själva. Resultatet av denna översyn mynnade ut i ett aktstycke som måste gå till historien. ”Ente en seffra rett” som Kålle skulle ha sagt, men skönmålningen trumpetades ut på diverse presskonferenser. Syftet med den vitmålande krian var enbart att snabbt befria PK från något som helst ansvar för det inträffade. Strategin slog fel. Rapporten utsattes för berättigad kritik inom och utom boxningssverige.

Det var alldeles för många som kände till att det inte stod helt rätt till i Fridas läger och alldeles för många reste frågor kring läkarens totala brist på agerande efter matchen. Någonstans utefter vägen kände Rosengren att marken gungade så han satte igång att producera en ny rapport. Från att ha bedömts som problemfritt så fanns det plötsligt en hel del saker att gräva i. Rapport två närmar sig problematiken, men den gör det på ett sådant sätt att PK skall friskrivas från allt ansvar. Det bär för långt att peka på fortsatta oklarheter, men en punkt bör få fördjupad granskning och fortsatt diskussion. Läkaren roll. Dennes totala brist på handlingskraft när Frida rasar ihop är närmast kriminell. Han hävdar fortfarande att Frida var kontaktbar efter knocken. Vilket trams! Hon raglar till ringhörnan, får en fråga av Ludwigs, ”besvarar” den och detta tas som intäkt för att hon var helt OK. Därmed ansåg sig Ludwigs ha fullgjort sitt åtagande som matchläkare. Som läkare borde han veta att ett svar, oavsett vilket, kan vara en ren reflex. Istället var det motståndarsidans sekond som insåg Fridas allvarliga tillstånd och påkallade uppmärksamhet - inte den tillsatta matchläkaren. Läkarens passivitet ursäktas av Rosengren med följande ord som måste bli bevingade ”Han leder inte arbetet med stora åthävor, det är inte hans stil”. Vilka boxare och vilka arrangörer vill ha honom som medicinman i fortsättningen? Behöver det påpekas att Ludwigs har undertecknat skrivelsen som medlem i PK. Han har med andra ord analyserat sitt eget agerande och friskrivit sig med PK:s godkännande.

På sätt och vis är det tragiskt att Rosengrens eftermäle kommer att bli den famösa första rapporten eftersom han har gjort mycket gott för svensk boxning. Jag hoppas innerligt att han och de övriga i PK har civilkurage nog att tacka för den tid som varit och stiga av verksamheten när SBF har kongress den 13 oktober. Detta för svensk proffsboxnings framtid.

Här är PK:s bägge rapporter. Den första och den senare.
Här är Fridas match. Notera särskilt händelserna efter cirka 22:35.

Bifogas även tidigare foto. Ser en vältrimmad boxare ut så här?

Frida W

Christer Franzén