RINGSIDE ett år

Efter att ha testkörts under ett par månader publicerades den första artikeln på RINGSIDE den 3 april 2012. Under premiäråret har 8.464 matcher och 5.028 boxare förtecknats. Samtliga svenskmatcher från de stora mästerskapen – OS, VM, EM, NM – återfinns under respektive kategori. För landskamper och svenska mästerskapsfinaler återstår ännu några årtal att förteckna, men det mesta är redan inlagt. Ni besökare hittade snabbt till RINGSIDE och er hemvist avspeglar ett boxningssverige i miniatyr. Majoriteten kommer från de stora distrikten Stockholm, Skåne och Göteborg. Speciellt i Skåne tycks man värna om svensk boxningshistoria. Strömmen av besökare avtar ju längre norrut man kommer. Internationellt toppar de nordiska länderna, med Finland främst. Därefter följer Ungern, USA och Tyskland. Glädjande nog varar besöken ovanligt läge för att vara på webben där det mesta är sekundsnabbt.

Jag var helt säker på att dokumentationen över de svenska boxarnas insatser skulle generera intresse, däremot hade jag inte förutsett att RINGSIDE även skulle fylla en social funktion. Det är åtskilliga som har hittat sin far, farfar/morfar, morbror/farbror, gamla arbets- och studiekamrater bland matchlistorna. På samma sätt har kontakten med tidigare aktiva varit oerhört trevlig. Jag tackar alla som hittills bidragit med material, foton och information av skilda slag.

Även aktiva pugs börjar finna vägen till RINGSIDE. Där råder det ibland en viss frustration över att inte samtliga deras matcher har noterats. Till dem (och alla andra) säger jag – skicka in kompletta kopior på era startböcker så hamnar ni i en form av ”gräddfil”. Min princip är annars att fördela matcher och boxare så jämt det går över tid. Det finns uppenbarligen en hel del individer ute i bygderna som skryter om att de varit svenska mästare och tillika landslagsmän. Det har jag insett av en del frågor. Där har RINGSIDE en renhållande effekt.

Jag tackar för det första året och flaggar för att det kommande ägnas åt bl.a. SM-matcher, BoxOpen och klubbgalor. Väl mött.

Christer Franzén