Patrick Lumumbas match nr 50

Boxningsforskning är fantastiskt. Med några få dagars mellanrum fann vi att Roy Bengtsson och Roy Svedberg var samma person. 

Idag uppdagades att den enastående (som amatör) Patrick Lumumba hade ytterligare en match i Sverige. Det fanns ett vagt rykte om denna kamp, men den förlades till allhanda platser där jag fick leta förgäves. Istället var det Roger Blomkvist som knäckte nöten. 
I Västervik, i samband med landskapsmatch Småland-Östergötland, mötte Lumumba en amerikan som anges vid namn Gray Johnson. Lumumba var som vanligt överlägsen. Datumet var 17 april 1982. 
Dessvärre var publikintresset lågt så arrangörerna gick på en rejäl ekonomisk smäll. 


Den som sett Lumumba i aktion glömmer honom inte...


//CF