OS - Veteraner

Sju boxare tillhör den lilla grupp som representerat Sverige vid mer än ett OS. Ser man till det rent resultatmässiga så blev det ingen större framgång att få delta även en andra gång. Den enda i gruppen som hemförde en medalj gjorde det vid första tillfället.

De sju är:

Sören Antman. Söul och Barcelona. Matchfacit 3-2. Den ende med plusstatistik.

Lotfi Ayed. Los Angeles och Söul. Matchfacit 1-2.

Christer Corpi. Moskva och Los Angeles. Matchfacit 2-2.

Ove Lundby. München och Montréal. Matchfacit 2-2. Bägge segrarna via w.o.

Shadrach Odhiambo. Moskva och Los Angeles. Matchfacit 1-2.

Stig Sjölin. Helsingfors och Melbourne. Matchfacit 2-2. Brons i Helsingfors.

Leo Vainonen. Montréal  och Moskva. Matchfacit 2-2.

//CF