Öppen fråga till SBF angående tidigare proffsboxare och deras nuvarande amatörstatus

AIBA har sanktionerat att tidigare proffsboxare kan återfå sin status. De har även godkänt att proffsboxare kan deltaga på OS. Korkade beslut kan tyckas. Dock finns det vissa betydelsefulla villkor inblandade. Den tidigare proffsboxaren ska ha erhållit tillstånd av AIBA att fortsätta som amatör. I det av mig aktualliserade fallet där det tidigare proffset Vladeimer Terashvili plötsligt dök upp i Hammarby IF som nybörjande nollmatchare. Hans matchstatus ändrades senare till 100, men det skedde så att säga under galgen. 
Här kommer min fråga till Svenska Boxningsförbundet. Hade ni hos AIBA ansökt, och fått ansökan godkänd, att Terashvili återfått sin amatörstatus? Var god att producera detta dokument så är saken ur världen. Om inte detta godkännande från AIBA finns - varför fick Terashvili tävlingsboxas på Hammarby IF:s gala? Jag tror att AIBA, EUBC och i sin förlängning Kampsportdelegationen skulle vara mycket intresserad av SBF:s hantering av sakfrågan.


Tillstånd krävs även för sådana som utövat MMA, Thaiboxning och dylikt. Det finns ett antal sådana som är registerade av SBF. Har även deras tillstånd erhållits av AIBA?


Ang regelverkets relevanta delar se nedan. Regelverket återfinns i sin helhet även på SBF:s hemsida


"Vi förstår AIBA:s regler nedan avseende denna fråga och kommer att invänta AIBA:s skriftliga

bekräftelse innan boxaren ges behörighet att delta i boxningstävlingar.

2.2.2.1.1 Varje boxare som har tävlat som amatör eller professionell i någon kampsport är

behörig att tävla i en AIBA-tävling eller nationell tävling, på en tillämplig nivå,

under följande villkor:

2.2.2.1.1.1 När ett nationellt förbund önskar registrera en utövare från någon annan

kampsport som boxare, skall det nationella förbundet fylla i

ansökningsformuläret som visas i BILAGA B samt ett läkarintyg från det

nationella förbundets läkare och skicka dessa till AIBA för godkännande

och registrering. Registreringen kommer därefter godkännas av AIBA i

samråd med AIBA:s Technical & Rules Commission. Boxaren skall vara

behörig att delta efter att skriftlig bekräftelse har erhållits från AIBA.

2.2.2.1.2 En utövare registrerad som boxare av det nationella förbundet, i enlighet med

Regel 2.2.2.1.1, skall inte delta i någon annan kampsport efter godkännandet av

AIBA."

_______________________________________

Har Svenska Boxningsförbundet följt det internationellt stipulerade regelverket?

 

//CF