Ny proffskommission, tack!

I en tidigare krönika efterlyste jag att en oberoende kommission måste utses med syfte att undersöka omständigheterna i samband Frida Wallbergs otäcka knockout. Jag befarade nämligen att om Prokommissionen med herrar Rosengren och Johansson själva skulle stå för undersökningen så skulle det bli en vitmålande historia. Så blev det också. Prokommissionen har levererat en rapport som bara går ut på att skydda sig själva och som dessutom i de mest relevanta delarna är direkt lögnaktig. Se exempelvis avsnittet "Händelseförloppet efter matchen". Jag hoppas innerligt att Kampsportdelegationen slänger aktstycket i papperskorgen och startar en egen utredning. Det finns en mycket avslöjande intervju på kampsportsajten kimura.se. Det är en akutskötare som berättar om händelserna i ringen efter knocken. Det framkommer fullkomligt häpnadsväckande uppgifter om matchläkaren. Inte bara om hans närmast kriminella passivitet utan också att galan fick flyttas fram tidsmässigt därför att han låg hemma och sov när han borde varit på plats inför tävlingarna.

Rapporten har f.ö. så många brister att den är en ren parodi. Rosengren som annars är en slipad herre, och van att formulera sig elliptiskt, måste ha haft panik.

Prokommissionen har utvecklats till en stat i staten. Den har i praktiken endast bestått av herrar Björn Rosengren och Olof Johansson. De har nogsamt bevakat sina revir och inte släppt in någon för exempelvis för inskolning. De tillsattes under proförbudets tid då de endast behövde agera brevlåda. Det finns naturligtvis ingen i boxningssverige som vågat ifrågasätta dem eftersom ingen velat riskera att utsättas för den Rosengrenska tordönsvreden eller risken att hamna i den numera nedlagda skriften Boxning. Olof Johansson, eller Tjuren från Horred, som han gärna kallar sig, hade den otäcka vanan att ta heder och ära av folk i spalterna om någon misshagade honom.

Minns att det var de här två herrarna som gav arrangörerna klartecken att engagera ringvraket Riddick Bowe till en gala i Karlstad.

Det är nu hög tid att Rosengren och Johansson kliver av verksamheten. Nytt folk måste till, speciellt i ett skede där Kampsportslagen skall ses över och revideras. Tjänstemännen i Örebro och berörda politiker måste få andra samtalspartners. Detta för svensk boxnings bästa. Det krävs ett delikat handlag för att rädda den variant av proboxning vi har, även om den är av modell light.

Christer Franzén