Mössen som röt

Ingen kan ha undgått den schism som delar den internationella boxningsvärlden.
Ett litet gäng nationer har brutit sig ur boxningsgemenskapen. 
IBA (fd AIBA) består av 197 nationer spridda över samtliga världsdelar.
Utbrytarna där Sverige ingår är f.n. ynka 13 stycken. 

Sverige har genom sin VICE ordförande, en moderat kommunpolitiker, varit särskilt aggressiv i kampanjen mot IBA. 
Han tycks ha lindat svenska media runt sitt finger. Hans version tas okritiskt emot av journalisterna. 

Var har ordföranden tagit vägen?
Hon har varit tyst och osynlig sedan SBF:s årsmöte. Någon åsikt borde hon väl ha eller böjer hon sig för mansväldet!?

De flesta av piraterna är liksom Sverige rena rama småhandlarna i branschen. 
Där ingår USA, Nya Zeeland, Australien, England, Holland, Tyskland, Kanada, Brasilien, Argentina, Honduras och senast tillkomna Finland. 


Hur denna lilla skara ska erhålla mandat från Internationella Olympiska Kommitteen är en gåta. 
Svensk boxning hamnar i kylan, uppenbarligen med sina medlemmarnas godkännande...


//CF