Mer om det korrupta AIBA

Det internationella amatörboxningsförbundet, AIBA, har haft en märklig förmåga att välja usla ledare. Dagens styresman Wu Ching-kuo är inget undantag. Han har styrt organisationen med järnhand sedan sitt tillträde år 2006. Nu sitter han dock löst. Alla oegentligheter, sportsliga såväl som ekonomiska, har hunnit ifatt honom. Han har blivit suspenderad av AIBA:s disciplinära kommittee. "Wu was found to be in breach of several disciplinary codes and statutes". AIBA:s exekutiv har tidigare voterat sitt misstroende mot honom. Ytterligare information finns här
//CF