Mejl ang "Mössen som röt"

Följande mejl kommer från en person med god insyn i hur SBF:s styrelse arbetar, eller snarare inte arbetar. 
Vice ordförande Sjöholm har gjort sig till någon slags diktator. Beslut tas numera helst utan möten. 


 


"Hoppas allt väl, läste med behållning ditt senaste inlägg.
Noterade idag att på SBF:s hemsida så har det senaste styrelseprotokollet nr 3 i ordningen publicerats.
I protokollet framgår att linslusen Sjöholm på eget bevåg (!) beviljat nuvarande sportchef löneökning med 12 000 kr/mån per den 12/5.
Styrelsebeslut saknas och de tillträdande delarna av styrelsen har fått vetskap i frågan först i sommar.
Man har överenskommet initialt med engelsmannen om en nettolön (som förutsatt skattelättnad som man sedan inte beviljats).
Merkostnaden för SBF med retroaktiv effekt bör landa på 200 000 SEK inkl.sociala avgifter och efter förlusten på -700 TSEK ifjol är man på god väg att upprätta bedriften.
Noterar också i samma protokoll att ordförande, vice ordförande Sjöholm liksom Karin Mattsson nominerat sig själva till World Boxings styrelse…Man häpnar.."


 


Det är bara att hålla med, men var finns förbundets medlemmar???
Hög tid att protestera!


 


//CF