"Lätt att hojta på ett förbud"

Ta del av ett läsvärt genmäle till Torbjörn Tännsjös tirader om boxning. Det är skrivet av Kent Hansson och publicerat i KvällsPosten.