Krigsseglare

På Netflix återfinns en film som alla bör se. Det är ett norskt drama som heter Krigsseileren. Krigsseglare är beteckningen på de sjömän som var civila besättningsmän i handelsflottan. De var de verkliga hjältarna under andra världskriget. Deras insats var helt avgörande för krigsutgången eftersom de såg till att varor och förnödenheter nådde länder som Norge och Sverige. Krigsseglarna var i frontlinjen men utan vapen. Utan deras insats hade folkförsörjningen havererat. De överlevande behandlades fruktansvärt illa av de socialdemokratiska regeringarna. De heroiska sjömännen blev ofta blåsta på den ersättning de var berättigade till. Det är en politisk skandal utan dess like. Serien visar på ett enkelt och osminkat sätt hur krig förstör för människor, på individnivå, för familjer och relationer. Sjömän torpederades av tyska ubåtar på havet och som i det aktuella fallet där norrmän föll offer för brittiska bombningar på land. Vad har detta med boxning att göra, frågar sig vän av ordning. Jo, en av våra främsta proffsboxare genom tiderna John Andersson (JA) arbetade efter sin karriär bl.a. som eldare på olika båtar under kriget.


Nedan följer ett långt avsnitt från min bok om JA och hans erfarenheter som krigsseglare. Läs sedan hela boken. Yrkesboxaren s. 162-164. 


"JA drogs till sjön. Sedan skeppsgossedagarna trivdes han ombord. Det fanns en passion för det öppna havet, de brokiga äventyren och den strama disciplinen. Han arbetade under och efter kriget på Rex- och Irisbolagens båtar. 
Rexrederiet fraktade järnmalm och hade ofta Rotterdam som destination. Det var ett synnerligen riskfyllt jobb att vara krigsseglare i handelsflottan. Krigsseglare är benämningen på de besättningsmän på handels- eller fiskefartyg som trafikerade krigsområden. Riskersättningen var usel och faran att bli sänkt stor. Under andra världskriget dödades cirka 2 000 svenska sjömän, ofattbart många, och 270 fartyg sänktes. Ett av dem tillhörde Rexbolaget. Krigsseglarna i handelsflottan är idag bortglömda hjältar. De befann sig närmare kriget än nästintill samtliga svenskar och deras insats för folkförsörjningen kan inte nog värdesättas. Dessvärre är deras historia skamligt negligerad av statsmakterna.

En av höjdpunkterna i JA:s liv var då han tilldelades franska hederslegionen för sina insatser under kriget när han räddade fransmän ur tysk fångenskap. På Marie bebådelsedag 1948 ägde en högtidlig ceremoni rum hos den franske militärattachén i Stockholm. Där överlämnades till JA utmärkelsen La légion d’honneur, med tillhörande diplom, signerat av republikens president Vincent Auriol. Anledningen till hedersbetygelsen var den insats JA gjorde för franska flyktingar under kriget, då han som sjöman räddade några franska krigsfångar i Tyskland till en räddande hamn i Sverige.
//...//
”Inte för att jag är mycket för världslig berömmelse men den här hedersbevisningen gläder mig mycket. Det är skönt att någon gång få ett litet erkännande”, var JA:s kommentar till den franska utmärkelsen för Expressen. Det var inte JA:s enda äventyr under kriget. Enligt anhöriga blev han torpederad två gånger. Sjökrigshistorikern Terje W Fredh menar att det kan ha varit JA som var eldare/kollämpare på Rexångaren S/S Nämdö. Fartyget minsprängdes den 12 augusti 1944 på en resa Luleå – Bremen med järnmalm för tysk krigsindustri. Nämdö gick i en konvoj med svenska, tyska och finska båtar under eskort av mindre tyska båtar. Resan genom Kielkanalen hade gått bra, men under färden mot Elbe träffades fartyget av en mina och klövs i två delar. Hon sjönk på någon minut. En maskinist och en eldare i maskinrummet drogs med i djupet, en matros hoppade överbord men fastnade i akterhaket och drunknade och en styrman dog på däck. Övriga hoppade i vattnet och räddades av en armerad tysk eskortbåt. Explosionen hade gjort besättningen omskakad och bedövad. Efter ett par veckor blev de räddade förda till Trelleborg som passagerare på en svensk båt. Nämdö hade redan innan varit utsatt för ett brittiskt bombanfall. Då slog en bomb ner vid sidan av Nämdö och detonerade så båten höll på att kantra. Bombflygaren gjorde en sväng till och placerade en bomb på däck men den kastades överbord av en rådig matros. Flygaren hade gått så lågt att han bröt ena vingen mot förmasten och försvann i havet. Här kan vi tala om dramatik.”


//CF


PS Boken Yrkesboxaren John Andersson (GML förlag) kan beställas genom bokhandlarna eller på nätet.