Inför SBF:s årsmöte

Svenska Boxningsförbundet är en organisation som befinner sig i upplösning. Alla gör som de vill och det är ett gäng informella ledare som egentligen styr bakåtsträvandet. Den som blir vald till ordförande på kommande årsmöte borde anmäla SBF till Kampsportdelegationen för en genomlysning av den egna organisationen. Ett slags boxningens motsvarighet till Lex Maria om ni så vill. Det förekommer nämligen så mycket skit inom svensk amatörboxning att man kan bli mörkrädd. Är det verkligen någon som tror att alla startböcker är korrekta? Är det verkligen någon som tror att alla matcher blir införda i startböckerna? Är det verkligen någon som tror att det finns läkare vid alla tävlingar? Är det verkligen någon som tror att alla boxare blir läkarundersökta? Är det verkligen någon som tror att samtliga domare som innehar bok har gått alla de kurser som krävs? Är det verkligen någon som tror att det inte förekommer fusk med statliga och kommunala bidrag i olika former? Är det verkligen någon om tror att alla ledare är ”rena”? Listan är deprimerande, men kan göras betydligt längre…


Ekonomin är i ruiner. Det är inte så konstigt. Sporten är liten och vilken sponsor vill satsa en spänn på en sport som är så nersolkad som boxningen? För de vanligaste företagen som brukar sponsra idrott är boxning intimt förknippad med kriminalitet och de har inte så fel. Vilken hedervärd medborgare vill synas i dylika sammanhang. Naturligtvis ingen. Därmed blir det också noll kronor i kassan. Den nye ordföranden måste ta krafttag för att skapa en bättre intern kultur. Ett första steg är att utfasa en mängd dåliga ledare och normsättare. Det finns för mycket inavel i organisationen som varit med alldeles för länge och som styr och ställer efter eget behag.


Ekonomin borde vara prio ett, men ingen av ordförandekandidaterna har presenterat något konkret angående hur ekonomin skall förbättras. Här räcker det inte med drömmar och allmänna fraser. 


Jag önskar att hela styrelsen kom utifrån. En ordförande kan inte arbeta utan en duglig styrelse. Individer som med fräscha ögon kan ta itu med alla problem som boxningen har. Jurister, bankfolk, projektutvecklare, politiker etc. Att sitta i styrelsen för SBF är i princip detsamma som att sitta i styrelsen för ett bolag. Det krävs kunskap, talang och fallenhet. Jag har suttit på åtskilliga årsmöten och åhört presentationer av olika kandidater där antalet SM-tecken ansetts vara en merit. Kan någon förklara varför ett SM-guld automatiskt innebär att man är kompetent att produktutveckla och förädla organisationen.


Det är inte bara personer som behöver utfasas. Det gäller även de klubbar som inte har några matchboxare. Dylika klubbar bör betraktas i paritet med Frisks och Svettis. Det är en viktig fråga eftersom varje godkänd klubb har röst- och bestämmanderätt inom SBF som de egentligen inte borde ha. Dessutom rätt till en mängd bidrag som rätteligen borde tillföras riktiga boxningsklubbar.


Den nya styrelsen måste finna vägar som gynnar de klubbar och de boxare som tävlar. Vi vet alla att det tävlas för lite. Belöna dem som tävlar. Upprätta en ranking som bygger på färska meriter. Ge ett aktivitetsbidrag till Månades boxare, Månades sensation etc.


Inget är så irriterande och demoraliserande som dåliga domslut. Och dylika finns det gott om. Domarorganisationen måste ges stöd till utbildningar som är up-to-date. Domarna måste ges bättre ersättning. Även på domarsidan måste folk hämtas utanför boxningsfamiljen.


En ny valberedning måste omedelbart tillsättas. Den nuvarande ordföranden för valberedningen har varit en katastrof. Under en serie år har han levererat ett antal svaga kandidater, men det har också varit hans uppgift. Svaga styrelsemedlemmar gör nämligen att de informella ledarna behåller sin makt och det var de informella ledarna som tillsatte honom.


Låt oss hoppas att de goda krafterna inom SBF, för de finns många sådana, men de brukar vara tysta, kan samlas till krafttag för att återta makten och göra boxningen till den sport den en gång var.


Christer Franzén