Göran Munk (1930-2018)

Göran Munk avled den 30 januari. Efter en blygsam karriär som boxare fann han sitt kall och blev en framgångsrik tränare i Majornas BK.  Om någon har någon relevant information om Göran så infogar jag den här på RINGSIDE. 


//CF