Dags att vakna...

Svensk boxning lever farligt.
Det svenska boxningsförbundet kommer med största sannolikhet att uteslutas från det internationella boxningsförbundet (IBA).


Varför? Jo, SBF är en av de ledande för att bilda en rivaliserande organisationtill IBA, ett "piratförbund". 
De bryter på så sätt mot varje anständighetsregel som finns i föreningsvärlden. 


IBA består av 204 medlemsorganisationer fördelat på fem federationer - Oceanien, Afrika, Amerika, Asien och Europa. I Europa är EUBC det högsta organet under IBA. 


Utbrytarna som tycks styras från Sverige och Nederländerna har endast fått med sig en handfull nationer och deras ekonomi är skral. De har en budget på blott tio miljoner. Det kan jämföras med att IBA belönar ett VM-guld med 200.000 dollar. Multiplicera detta med antalet viktklasser (13). Bara prispengarna överstiger vida vad piraterna förfogar över. 


Det är ni medlemmar ute i klubbarna som kan sätta stopp för ordförande Sjöholm och hans fantasifulla projekt. För mig framstår det som han bedriver en personlig vendetta mot IBA, med SBF som insats. Sjöholm fick en ordentlig avbasning när han försökte driva igen ett nytt ordförandeval inom IBA. Medlemsnationena röstade med stor majoritet ner hans förlag. 


Han och utbrytarna tror att Internationella Olympiska kommitten (IOC) kommer att välja piraterna med en handfull medlemmar mot det erkända IBA. Det kommer inte att ske därför att det skulle skapa ett farligt prejudikat och öppna vägen för fler utbrytare inom olika idrotter. Följden blir kaos...


Utesluts SBF så blir det inga fler mästerskap och internationella prestigetävlingar för svenska boxare. 


Ni som är ledare och aktiva boxare. Sätt stopp för Sjöholm & Co. 
Vem har givit dem mandat att bilda ett splittringsförbund? 


Läs uttalandet från IBA. De menar allvar. 


//CF