Bortom OS

Svenska boxare håller inte på internationell nivå. Det är den bistra sanningen. Herrarna försvann från scenen för många år sedan. Damerna hängde sig kvar länge. Sverige var en gång pionjärer på damsidan och skördade stora framgångar. Nu har konkurrenterna inte bara hunnit i kapp, de har dragit ifrån. När boxningsförbundet dessutom anställde en förbundstränare som bara skapade elände kring sig har situationen snabbt förvärrats. Han tycks dock vara på väg bort. Förhoppningsvis blir det en utländsk kraft framöver. Svensk boxning behöver inte fler klubbtränare som upphöjs till nationell nivå, vi behöver inte more of the same. Vi behöver nya radikala tongångar. Tyvärr lär förbundets usla ekonomi sätta stopp för nya djärva mål. Det finns inga sponsorer som idag vill satsa på en liten och i mångas ögon en icke helt rumsren sport. Det måste till en en radikal förändring som genomsyrar hela organisationen.

Men. Är det någon som tror att en genomgripande förändring kommer att ske?

//CF