AIBA under hård press

AIBA är under fortsatt press från den internationella olympiska rörelsen. AIBA har inte levererat tillräckliga svar angående bl.a. korruption (ekonomisk som sportslig), ekonomi, doping och dess ledare Rachimov. Olympiska kommitten undersöker nu möjligheten att arrangera boxningar under nästkommande OS, men utan AIBA:s medverkan och kontroll. Utövarna ska inte bli lidande på grund av en korrupt ledning. 


Det hade varit intressant att få ta del av Svenska Boxningsförbundets syn på AIBA:s ledning. De har haft god tid på sig. Röstade SBF:s representant för den sittande presidenten? Det påminner i så fall om vår feministiska (ha-ha) socialdemokratiska regering som röstade in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission vilket är fullkomligt bizzart. Och politisk galenskap!


Dansk artikel här.
Det finns ett litet fel i slutet av artikeln ang OS i Stockholm 1912. Boxningen fanns inte med på programmet, men det berodde inte på att boxningen var förbjuden i Sverige. Orsaken låg hos det fina folk som styrde och ställde inom idrotten i dåtidens Sverige. De ville inte ha med boxarna att göra. 
Från Boxing Scene här
Det professionella boxningsförbundet WBA vill ta över den olympiska boxningen. Dess avsikter här
Se även tidigare artiklar på RINGSIDE under kategorin AIBA.


Fortsättning följer...


//CF