AIBA - Ny ranking

AIBA har kungjort sin senaste ranking. Den dateras till 1 juli 2012. Två av våra OS-deltagare klättrar uppåt, varav en tar ett rejält kliv. Den tredje lyser med sin frånvaro på den lista som publicerats.

Anna Laurell hamnar på sjunde plats. Hon tar därmed ett rejält kliv från sin föregående plats tjugutvå. Poängmässigt ligger hon dock långt från de främsta.

Anthony Yigit lägger beslag på plats tjuguett mot tidigare tjuguåtta.

Salomon N'tuve hamnar däremot utanför den Top 35-lista som AIBA sammanställt.

//CF